Metoder

Vår unika metod för on the job training skapar direkta och varaktiga resultat. Vi är på plats hos er, med er, i er konkreta vardag. Vi ger stöd och coachar era medarbetare på plats i direkt anslutning till det operativa arbetet. KonsultationerEn viktig del av vår verksamhet är traditionella konsultationer och rådgivning inom bl a försäljning och ledarskap. Det kan handla om allt från att agera bollplank vid framtagandet av operativa och strategiska planer till karriärrådgivning och mentorskap. Ibland behövs det även ett bollplank i den operativa verksamheten. Vi kan aktivt gå in och bistå med direkt coaching för exempelvis säljare, säljchefer och andra ledare.
Ambios koncept – war room – är en framgångsrik metod för att maximera resultatet av en försäljningskampanj. Metoden bygger på tydligt målfokus, direkt coaching samt visualisering av resultat.
Ambio kan erbjuda en unik lösning för utbildning eller introduktion av medarbetare via internet. Via ett Training Center kan medarbetaren antingen innan eller under anställning nå en mängd material, filmer, texter och presentationer för instudering via ett mappsystem som liknar ”Utforskaren” i Windows. Efter varje instuderingsmoment kan ett test genomföras som går direkt till ansvarig chef. Sidorna ägs och uppdateras genom en enkel administrationsfunktion av kunden själv.
analyticsKompetensanalys – I kompetensanalysen ska behov tydliggöras, kompetens tillvaratas, kompetensgap synliggöras och plan för åtgärder dokumenteras. Kundanalys – Vi genomför en djupanalys av dina kunder: Vilka behov har dina kunder? Vilka är era framgångsfaktorer? Vilka är era svagheter? Genom våra kundclinics för vi kund och leverantör närmare varandra samt utvecklar fler och större affärer.
speechOm man vill komma över sin rädsla för att tala inför grupper och samtidigt bli en bättre och intressantare talare, krävs att man går djupare än att enbart tala om kroppsspråk och presentationsteknik. Vi går ännu djupare in i retorikens värld och tittar på vad det är som skapar rädslan och nervositeten – roten till problemet. Vi vänder oss till företag, organisationer eller privatpersoner som vill utvecklas och bli säkrare ”på scen” – och i förlängningen säkrare på sig själva.
Tillsammans med Ambio Resultatoptimering kan ni utveckla ledningsgruppens strategiska och operativa arbete. Vi bistår er med allt från sammansättningen och sammansvetsandet av ledningsgruppen till det konkreta arbetet med strategiska och operativa frågor.
Kick-off eller konferens? Ambio Resultatoptimering genomför föreläsningar och seminarier i dagsaktuella ämnen som rör försäljning, ledarskap och kommunikation.
managementIbland kan ett företag behöva en vitamininjektion på lite längre sikt eller under en begränsad period ha behov av en ersättare för en chefsvakans. Ambio kan under en begränsad period ta en ledande befattning i er organisation, på såväl operativ som strategisk nivå.