STORIES

Ambio är sedan 2005 nordisk preferred partner till Nordea Bank. Vi har ett långsiktigt, strategiskt samarbete där Ambio bland annat hjälper våra mest erfarna, kompetenta och seniora rådgivare inom Business, Commercial and Institutional Banking i utvecklingsprogrammet Becoming a strategic Business Partner. Rådgivarna, som arbetar i en komplex försäljningsmiljö motsvarar Strategic Account Managers med få, men väldigt stora företagskunder. Rådgivarna möter institutioner, ägare, styrelse och företagsledning. De behöver även samarbeta och bygga relationer med externa partners till kunden, exempelvis Corporate Finance, managementkonsulter, revisorer mm. I dessa sammanhang leder och involverar våra rådgivare även 21 olika interna specialistfunktioner exempelvis legal, markets, savings, corporate advisory och global trade finance export för att tillföra våra kunder rätt expertis i syfte att hjälpa dem genomföra sin strategi. Ambio utbildar även rådgivarnas chefer samt andra Nordeachefer i operativ försäljningsledning, business coaching, team values & team behaviours samt i ledarskap.

Vi upplever Ambio som en modern, framåtlutad kompetenspartner med nya metoder för hur en komplex, teambaserad försäljning kan skapa ett partnerskap med bankens kunder. Ambio är kompetenta, innovativa, inspirerande och trovärdiga. Dessutom har de humor och hjälper oss även att bygga en sund, offensiv säljkultur! De får mina allra varmaste rekommendationer.

Anna Johnsson
Strategy and Performance Team, Nordea Business and Commercial Banking

“Utbildningen erbjuder verktyg som deltagarna direkt kan applicera i i sitt arbeta. Teori och praktisk träning varvas i ett bra tempo och feedbacken man får leder till att deltagarna vill och vågar utvecklas.

Sedan 2002 har vi gemensamt byggten utbildningsplan som hela tiden strävar efter att utveckla oss inte bara för vad marknaden behöver här och nu utan vad framtiden kräver av våra medarbetare.

Ledarna har fått konkreta verktyg att arbeta med för att leda sin organisation på ett tydligt och effektivt sätt och säljarna har fått ett ökat självförtroende och kunskap att ta en naturlig position som nummer 1 i butik.

Ett praktiskt exempel är, vårt unika utvecklingsmöte med butikerna, där vi sitter ner och skapar en gemensam årsplanering med ansvariga i butik, bygger ovärderliga affärsrelationer för båda parter.”

Peter Thulin
Sales Manager – ORKLA Foods

“We work together with  AMBIO since 2013 years andplan to continue our cooperation for the following years.

Peter and Olle helped us to improve in so many ways within the fields of sales and leadership. We regularly attend to sales trainings in which AMBIO constantly helps our whole team becoming better and better. The Tools, frameworks and practices we receive help us navigate our daily workplace challenges and strengthen the abilty of our managers to lead, negotiate and influence with impact. AMBIO is definitely a part of our success.”

Elemer Melik, M.A.
Sales Team Manager Digital Advertising

Ambios styrka ligger i deras kunskap om både den strategiska och taktiska delen av försäljning och ledarskap. De har verkligen hjälpt oss att förstå vår egen säljprocess ur ett strategiskt perspektiv och samtidigt gett oss taktiska verktyg och processer att förverkliga dem. Ambio har hjälpt oss att öka vår försäljning, utveckla vår nyckelkunder  och effektivisera hur vi jobbar med våra kunder genom transformera hela organisationen mot ett KAM-tänk.”

Lance Traore
Managing Director, Australia & New Zealand

“Ambio är en nyckelfigur idag som för 15 år sedan när Schibsted byggde sin starka, gemensama och långsiktiga säljkultur för hela koncernen, och som nu anses som den starkaste säljorganisationen i mediebranschen. Ambio har en förmåga att få komplexa säljorganisationer att vilja dra åt samma håll, och att skapa strukturer och verktyg som skapar långsiktighet och verklig förändring. Ambio kombinerar det strategiska perspektivet med det operativa, och skapar lust till förändring och utveckling hos oss. Ambio är sedan 2005 content ansvariga för b l a: Schibsted Sales Manager Program, Operativt Ledarskap, Senior Sales Manager Program och Schibsted KAM – program.”

Joakim Flodin
CEO and Director of Schibsted Marketing Services

”Att anlita Ambio var ett säkert sätt att få säljorganisationen att utvecklas. Säljarna utmanades gång på gång att kliva utanför sina komfortzoner och invanda mönster. Effekterna  efter olika sessioner var alltid ökat kundfokus, bättre självförtroende och inte minst… bättre resultat” 
”Energi och professionalism var alltid påtagliga ingredienser när Ambio genomförde sina utbildningsinsatser. Teori och praktiska övningar, som lyhört passade våra behov och utmaningar på marknaden, leddes alltid med glimten i ögat och med gott humör. Det var roligt! Säljarna såg alltid fram mot nya utbildningstillfällen.”

Jonas Jöhnemark former Sales Director Swedish Match 
Owner and Founder  of Action&Advice AB

The training hours with Olof and Peter were the best way to learn: with clarity, in a practical way, taking everyone out of their comfort zone, but leaving everyone calm and focused with a very friendly and relaxed dynamic. The things I saw in training in 2017 today are being used a lot in Brazil in different segments. I can only thank Peter and Olof for their great learning.

Luciano Avila
Head of Sales Autos, Autoparts & Agribusiness, OLX Brasil